نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، خیابان پنجم ، شماره یک، واحد 10

کدپستی : 1587685133

تلفن : 88787347-021     

همراه : 09123402570