تماس
دمو
کاتالوگ

احکام مالیاتی سایر قوانین

استانداردهای IFRS :

ردیف

شماره استاندارد

موضوع استاندارد

word

pdf
1 مفاهیم نظری گزارشگری مالی word pdf
2 IFRS1 پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار word pdf
3 IFRS2 پرداخت مبتنی بر سهام word pdf
4 IFRS3 ترکیبهای تجاری word pdf
5 IFRS4 قراردادهای بیمه word pdf
6 IFRS5 داراییهای غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش و عملیات متوقف‌شده word pdf
7 IFRS6 اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی word pdf
8 IFRS7 ابزارهای مالی: افشا word pdf
9 IFRS8 قسمتهای عملیاتی word pdf
10 IFRS9 ابزارهای مالی word pdf
11 IFRS10 صورتهای مالی تلفیقی word pdf
12 IFRS11 مشارکتها word pdf
13 IFRS12 افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر word pdf
14 IFRS13 اندازه‌گیری ارزش منصفانه word pdf
15 IFRS14 حسابهای انتقالی قانونی word pdf
16 IFRS15 درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان word pdf
17 IFRS16 اجاره‌ها word pdf
18 IAS1 ارائه صورتهای مالی word pdf
19 IAS2 موجودیها word pdf
20 IAS7 صورت جریانهای نقدی word pdf
21 IAS8 رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات word pdf
22 IAS10 رویدادهای پس از دوره گزارشگری word pdf
23 IAS12 مالیات بر درآمد word pdf
24 IAS16 املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات word pdf
25 IAS19 مزایای کارکنان word pdf
26 IAS20 حسابداری کمکهای بلاعوض دولت و افشای کمکهای دولت word pdf
27 IAS21 آثار تغییر در نرخ ارز word pdf
28 IAS23 مخارج تأمین مالی word pdf
29 IAS24 افشای اطلاعات اشخاص وابسته word pdf
30 IAS26 حسابداری و گزارشگری توسط طرحهای مزایای بازنشستگی word pdf
31 IAS27 صورتهای مالی جداگانه word pdf
32 IAS28 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص word pdf
33 IAS29 گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد word pdf
34 IAS32 ابزارهای مالی: ارائه word pdf
35 IAS33 سود هر سهم word pdf
36 IAS34 گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای word pdf
37 IAS36 کاهش ارزش داراییها word pdf
38 IAS37 ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی word pdf
39 IAS38 داراییهای نامشهود word pdf
40 IAS39 ابزارهای مالی: شناخت و اندازه‌گیری word pdf
41 IAS40 سرمایه‌گذاری در املاک word pdf
42 IAS41 کشاورزی word pdf
43 IFRICs

تفاسیر

word

pdf

تمام حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت سام می باشد